29.3.08

Presidentti Sarkozy ja Jumala

Lööpit antavat ymmärtää, että Ranskan presidentillä on murheita uuden malli vaimonsa ja kuninkaallisen etiketin monimutkaisuuden kanssa. Onneksi sain kouriini parisen viikkoa vanhan Newsweek-lehden. Siinä keskitytään katolisen Sarkozyn puheisiin, joissa hän on sanonut mm. näin:

"Ranskalla on kristilliset juuret."

"Mies joka uskoo on samalla mies jolla on toivoa. Ja tasavallan etujen kannalta täytyy olla paljon miehiä ja naisia joilla on toivoa."

"Arvojen välittämisessä sekä hyvän ja pahan erojen opettamisessa koulujen opettajat eivät tule koskaan korvaamaan pappia tai pastoria."


Lisäksi hän on ilmoittanut, että oli virhe jättää Euroopan perustuslaista pois maininnat kristinuskosta.

Tuollaiset kommentit ovat harvinaisia ranskalaisessa politiikassa, jossa valtio ja uskonto erotettiin toisistaan vasta 1905. Moderni Ranska on sekulaari valtio. Olen kuullut suoraan kreationisti/lääkäri Pekka Reinikaisen suusta, että "Ranska on täysin pakanallinen maa."

Sarkozyn tuoma uskonnollinen sanoma perustuu positiiviseen sekularismiin, jossa uskonto nähdään hyödyllisenä asiana, eikä vaarana. Sama käsite on houkutellut islamia mukaan ranskalaiseen politiikkaan. Näin on yritetty saada maahanmuuttajavähemmistöt osallistumaan paremmin uuden kotimaan toimintaan. Sarkozy on sanonut, että uskonto on rauhoittava tekijä yhteiskunnassa. Tämän toivossa maahanmuuttajalähiöissä tuettiin uskontoja. Tämä piti nuorisorikollisuuden alhaalla (mellakoihin asti), mutta loi fundamentalismia. "Näköjään fundamentalismi on vähemmän vahingollista poliittisessa mielessä", sanoo Caroline Fourest, joka on tarkkaillut Ranskan islamilaista yhteisöä. Caroline pelkää, että uskontoa aletaan jälleen käyttämään oopiumina jolla peitellään sosiaalipolitiikasta luopuminen.

Sarkozyn johdolla on alettu ajamaan päivityksiä vuosisadan ikäiseen lakiin. Sisäministeri Michele Alliot-Marie vakuuttaa, etteivät muutokset ole suuria, vaan päivitystä muuttuneen yhteiskunnan tarpeisiin.

Uskonnoliset puheet politiikon suusta eivät uppoa ranskalaisiin ilman kakistelua. Netissä tehty mielipidekysely ilmoitti, että 73 % oli erimieltä Sarkozyn opettajat vs papit kommentista. 60 opettajien yhdistystä, ammattiliittoa ja muuta ryhmää loi vetoomuksen, jossa varoitettiin Sarkozyn "sekoittavan oman uskonnollisen vakaumuksen presidentillisiin toimiinsa, ja täten vahingoittavan tasavallan sekularismia." Vetoomus sai 20´000 allekirjoitusta neljän päivän aikana.

No comments: