23.5.07

ID vaarantaa urasi

Uncommon Descentissä muistutetaan ID:stä puhumisen vaaroista. Kunnon tiedemies kutsuttiin puhumaan ID:stä erään yliopiston foorumille (siis oikeassa elämässä, ei netissä). Hän kieltäytyi. Hän pelkäsi, että puolustamalla ID:tä yliopistossa, hän leimautuisi ihmiseksi joka on "puhunut ID:stä yliopistossa." Tätä voisi käyttää häntä vastaan. Ja Dembskin mielestä tämä tiedemies on oikeassa.

Tuorein esimerkki tällaisesta vainosta on ollut EvolutionNewsin pääaiheena päivittäin. Guillermo Gonzalez ei saanutkaan toivomaansa paikkaa Iowa State Universityssä. Gonzalez kun olisi ansainnut paikan tieteellisten julkaisujen ja tutkimuksen määrällä. Ja ne ylittävätkin minimistandardit reippaasti. Guillermo Gonzalez on ollut erittäin tuottoisa. Gonzalez on kuitenkin ollut aivan avoimesti IDeisti, joten häneltä evätti virka yliopistossa tämän pahan ID-menneisyyden takia.

Tai ehkä ei.

Hän ei saanut siis virkaa Iowan ylopistosta. Discovery Instituutti ja kump. raivoavat tämän päivänselvän syrjinnän takia. "Missä on akateeminen vapaus," he kysyvät. "Miksi IDeistiä syrjitään," he toistavat. "Gonzalezilla oli enemmän tutkimusta tekeillä kuin muilal saman osaston professoreilla", jne.

Tarkastellaan Gonzalezin urakehitystä. Ollessaan Teksasin, ja sitten Washingtonin, osavaltion yliopistossa hänen aktiivisuus oli huipussaan. Toki Gonzalez sai aikaan asioita myös ollessaan seitsemän vuotta apulaisprofessorina Iowan yliopistossa (ISU). Siitä myöhemmin.
David L. Lambert oli Gonzalezin valvoja tämän ollessa Teksasin yliopistossa 90-luvulla. Lambert sanoo Gonzalezin olleen eräs parhaimmista ja tuotteliaimmista ihmisistä tämän alaisuudessa. Mutta hän ei kykene muistamaan mitään uutta ja tärkeää työtä, jota Gonzalez olisi tehnyt saavuttuaan Iowaan. Parisen vuotta sitten hän arvioi erään Gonzalezin paperin, joka lähetettiin Reviews of Modern Physics-lehteen, alansa johtajaan. Lambert suositteli ettei paperia hyväksyttäisi lehteen.

Gonzalez myöntää, ettei ole saanut rahoitusta NASAlta tai National Science Foundation-yhdistykseltä. Juuri nämä kaksi paikkaa olisivat perinteisesti päärahoittajia tähtijärjestelmämme ulkopuolisten planeettojen tutkimiseen keskittyvässä tutkimuksessa. Eräs ratkaiseva asia Gonzalezilta evätyn viran suhteen oli varmasti rahoitus. Gonzalez ei saanut kerättyä tutkimusrahaa. Hän sai kyllä rahaa John Templeton yhdistykseltä. Se maksoi 25 % palkasta kolmen vuoden aikana.
Ainoa tutkimusraha jonka Gonzalez sai seitsemän vuoden aikana ei mennyt tieteelliseen tutkimukseen. Se meni populaarikirjaan Privileged Planet, joka edistää ajatusta, joka on tiedeyhteisön hylkäämä. Eikä se sisältänyt uutta tutkimusta. Lisäksi Gonzalez meni mainostamaan, että ISU oli projektin tukena, vaikka edes hänen oma osastonsa oli hylännyt sen. Siihen kului kolme vuotta seitsemästä.

Ulkopuolisen rahoituksen saaminen on tärkeää kaikille yliopistoille. Jos proffa ei sitä saa, niin jokin ei ole niin kuin pitäisi.

Ja sitten on vielä hänen alaisuudessaan olevat jatko-opiskelijat, joiden valmistuminen ei tunnu onnistuvan. Gonzalez aloitti työt Iowassa 2001. Seitsemän vuoden aikana yksikään jatko-opiskelija saanut gradua valmiiksi. Se on myös erittäin merkitsevä tekijä jatkuvaa virkaa ajatellen.

Mutta kaikki tämä on helppo pyyhkäistä pois hokemalla, että Gonzelizia vainotaan hänen ID-ajatusten takia.

2 comments:

Anonymous said...

ID:läiset taitavat olla hiljaa siitä kuinka Dembskillä oli jotain mielenkiintoisia suunnitelmia(älykkäitä?) miten kohdella Darwinisteja, kunhan heidän mullistuksensa toteutuisi..

Anonymous said...

En tiedä syytä, miksi professorin virka evättiin Gonzalesilta. Epäilen kuitenkin, että Brayton, johon viittasit, ei taida olla kuitenkaan aivan selvillä tiedeyliopistoista ja niiden käytännöistä virkoja täytettäessä.

Mutta jos todella on niin, että Gonzalesilla on paremmat julkaisu-referenssit, kuin yhdelläkään Iowan yliopistossa tällä hetkellä virassa olevista astronomian osaston professoreista, niin kysymykset siitä, miksi virka häneltä evättiin, toki heräävät.

Ironiseksihan tilanteen tekee se, USA:n uskonnonvapauteen liittyvä lainsäädäntö: jos "älykäs suunnittelu" tulkitaan uskonnoksi, sen kannattaminen ei saa USA:n lakien mukaan olla virasta eväämisen peruste. Ei olekaan yllätys, että Gonzalesin viran kohdalla "älykkään suunnittelun" ei väitetä olevan uskonto... retoristen keinojen seuranta on ihan hauskaa ja mielenkiintoista.

Mitä sitten tulee Gonzalesin julkaisulistaan ja niiden määrään. Hänellä on 2000-luvulla syntynyt julkaisuja seuraavasti:

2000:6
2001:6
2002:4
2003:6
2004:2
2005:3
2006:4
2007:2 (joista toinen painossa, ja tämä vuosi on siis vielä kesken)

Eli kiitettävää tahtia niitä on hänellä syntynyt koko 2000-luku. Vertailua kannattanee tehdä muiden Iowan yliopiston astronomian professoreiden ansioluetteloihin.

Mitä Lambertiin tulee, niin ainakin itse hänestä lukiessani sain käsityksen, että hän olisi yksinkertaisesti vain sanonut, ettei ole seurannut viime vuosina Gonzalesin uraa. Ja että hän on nähnyt vain yhden Gonzalesin paperin, jota hän vertaisarvioi, ja jonka julkaisua hän ei suositellut kyseessä olleeseen julkaisuun. Asioista voidaan toki kertoa monin tavoin, ja aikaansaatava kuva on täysin erilainen, jos asiasta kertoo tyyliin "Lambert sanoo Gonzalezin olleen eräs parhaimmista ja tuotteliaimmista ihmisistä tämän alaisuudessa. Mutta hän ei kykene muistamaan mitään uutta ja tärkeää työtä, jota Gonzalez olisi tehnyt saavuttuaan Iowaan." On eri asia sanoa, että Lambert ei ole seurannut Gonzalesin toimintaa eikä tiedä mitä Gonzales on tehnyt viime vuodet, kuin esittää asia tavalla, jossa jää käsitykseen, että Lambert tietäisi mitä Gonzales on tehnyt, mutta ei koe Gonzalesin tehneen mitään merkittävää.

Gonzalesilla ilmeisesti on ollut vaikeuksia tutkimusrahan saamisessa. Syytä sille, miksi näin on ollut, en tiedä. Mustille, kuubalaissyntyisille jne. tiedemiehille - Gonzaleskin on kuubalaissyntyinen - rahoituksen saaminen ei ole kuitenkaan jostain syystä ainakaan helpompaa, kuin syntyperäisille USA:laisille, tai euroopasta sinne muuttaneille. Etenkään astronomian saralla, jossa suuria rahoittajia ovat USA:n kansalliset järjestöt. Astronomian saralla myös potentiaalisia rahoittajia on lukumääräisesti aika vähän. En tiedä, voisiko esim. tuollainen olla rahoituksensaamisvaikeuksien eräs osittainen syy.

Professorin viran täytössä ei ole kuitenkaan voine olla kovin keskeistä rahoituksen saaminen, ellei asiaa ole mainittu professorin viran täyttöehdoissa. Esimerkiksi suomalaisissa tiedeyliopistoissa rahoituksenhankintakykyä ei ole nähty kovin keskeiseksi virantäyttöperusteeksi. Monin paikoin rahoituksenhankintakyvystä ei professorin virkaa täytettäessä Suomessa välitetä lainkaan. Eikä siitä muodostu Suomessa siis kynnyskymystä, mikäli ihminen on muutoin kyvykäs professorin virkaan. Hyödyksi hyvät suhteet rahoittajiin toki voivat olla. Rahoituksen hankinnasta mainitaan monien yliopistojen virantäyttöohjeissa. Mutta Gonzales-tapauksen kannalta merkittävää on kai se, onko näin Iowassa...

Mitä jatko-opiskelijoihin ja heidän määräänsä tulee, kyse on paljolti statistiikasta. Bioteknisillä aloilla on nykyään paljon jatkotutkinto-opiskelijoita, ja professoreilla riittää töitä jatko-opiskelijoiden parissa. Kaikilla aloilla tilanne ei ole sama. Iowassa näkyy valmistuvan tällä hetkellä kymmenisen tohtoria fysiikan ja astronomian osastolta yhteensä vuosittain. Professoreita siellä on yhteensä 46 + lisäksi 21 emeritusprofessoria. Se, ettei seitsemässä vuodessa ole ollut yhtään tohtoriksi valmistunutta oppilasta jollain professorilta, ei liene siis välttämättä täysin poikkeuksellista. Etenkään, jos kyse on määräaikaisesta professuurista: varsinkin sen loppuaikana on vaikea saada tohtorioppilaita, kun jatkosta ei ole tietoa.