5.12.07

Huuhaa- ja Sokrates palkinnot jaettu

Skepsis ry:n vuosittaiset palkinnot on jaettu.

Huuhaa-palkinto meni Suomen Kinesiologiayhdistys ry:lle.

Kineosiologiayhdistys hakee uskottavuutta liittämällä toimialansa nimen kinesiologiaan, joka tieteenalana tutkii ihmisen liikkumisen fysiologiaa ja mekaniikkaa. Todellisuudessa Suomen Kinesiologiayhdistys harjoittaa niin kutsuttua ”soveltavaa kinesiologiaa” (engl. ”Applied Kinesiology”), joka käsittää joukon moninaisia, osin keskenään ristiriitaisia uskomusjärjestelmiä. Soveltavan kinesiologian menetelmien väitetty vaikutus lähes kaikkiin ongelmiin sekä epämääräiset energiaväitteet ja kuvitteelliset yhteydet meridiaanien, lihasten ja aivotoiminnan välillä liittävät ”soveltavan kinesiologian” tiukasti valetieteiden perheeseen.


Sokrates-palkinto annettiin dosentti Marjaana Lindemanille ja hänen tutkimusryhmälleen.

Marjaana Lindeman on edistänyt kriittisen ajattelun leviämistä niin tiedekirjoituksillaan kuin omalla tutkimustyöllään. Hän on lisännyt suuren yleisön tietämystä taikauskoisen ajattelun luonteesta muun muassa toimittamalla pseudotieteitä kriittisesti arvioivan Toden näköiset harhat -teoksen (1995) ja luennoimalla Skepsiksen yleisötilaisuuksissa. Marjaana Lindeman on omalla tutkimustyöllään ja yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa pyrkinyt ymmärtämään ihmisen arkipäiväisen ja taikauskoisen ajattelun luonnetta. Hänen ohjauksessaan on valmistunut lukuisia psykologian alan tutkielmia, jotka käsittelevät erilaisia maagisia ruokaan, terveyteen ja paranormaaleihin ilmiöihin liittyviä uskomuksia. Lindemanin ohjaamista väitöskirjoista Skepsis haluaa nostaa esiin erityisesti tänä vuonna tarkastetun Kia Aarnion väitöskirjan ”Paranormal, superstitious, magical, and religious beliefs” (Paranormaalit, taikauskoiset, maagiset ja uskonnolliset uskomukset), jossa tarkastellaan ansiokkaasti laajojen kyselylomaketutkimusten avulla, miksi länsimaiset, koulutetut ihmiset uskovat paranormaaleihin ilmiöihin.

No comments: