13.12.07

Tieteen Kuvalehti ja Älykäs suunnittelu

En normaalisti osta Tieteen Kuvalehteä, mutta tänään täytyi tehdä poikkeus. Lehden kannessa on tällaista tekstiä:

Älykäs suunnittelu hämärtää asioita

Tieteellisen tutkimuksen vapautuminen uskonnosta kesti vuosisatoja. Nyt tietoa ja uskonasioita yritetään sekoittaa taas.

Miksi älykkään suunnittelun oppi ei ole tiedettä?


Älykästä suunnittelua käsitellään viiden sivun verran. Tekstin alussa kerrotaan lyhyesti mitä evoluutio on. Sitten aletaan kuvailemaan älykästä suunnittelua, eikä Discovery Institute ole innoissaan jos saisi tietää miten heitä kuvaillaan.

"Älykkään suunnittelun teoriaa ja sen opettamista tosin tukee voimakkaasti muun muassa yhdysvaltalainen Discovery Institute-niminen kristillinen koulutuskeskus, jonka mukaan älykäs suunnittelija oli nimenomaan Jumala."

Auts.

Juuri tuota ennen kerrotaan Of Pandas and People-oppikirjasta ja siitä, kuinka vähän se eroaa luomisoppiin perustuvasta oppikirjasta.

"Vuonna 1989 oppikirjamarkkinoille ilmestyi Of Pandas and People-niminen teos, joka erosi aiemmasta kreationistisesta kirjallisuudesta siltä osin, että siinä ei viitattu suoraan Raamattuun vaan puhuttiin "älykkäästä suunnittelusta." Silti asioiden esitystapa ja perustelut olivat jokseenkin samat kuin luomisopissa."

Tietenkin lehdessä kerrotaan Michael Behestä ja palautumattomasta monimutkaisuudesta, sekä hiirenloukkuvertauksesta. Tieteen Kuvalehti ei tee selvää eroa kreationismin ja älykkään suunnitelman välillä. Tuoreimmassa versiossa on vain korvattu vanhat termit uusilla. Lehti ei kuitenkaan esitä pitkiä selityksiä Behen argumentin toimimattomuudesta, mutta sentään mainostaa Why Intelligent Design Fails-kirjaa. Kuitenkin voimme lukea mikä perimmäinen syy tekee älykkäästä suunnittelusta näennäistieteen:

"Kun älykkään suunnittelun teoriaa arvioidaan muuna kuin kristillistä luomisuskoa mukailevana oppirakennelmana, esiin tulee perusluonteinen tieteenfilosofinen ongelma. Älykkään suunnittelun teoria poikkeaa ratkaisevalla tavalla luonnontieteellisistä selitysmalleista: se hyväksyy luonnonlakeja noudattamattomia eli yliluonnollisia selityksiä."

Älykkään suunnittelun keskeisiä oletuksia ei voi testata eikä havainnoida. Teoriaa ei voi kontrolloida. Ei kovin mairittelevaa tekstiä älykkään suunnittelun kannalta. Nyt vain odottamaan miten Älykkään suunnitelman idea-blogi reagoi.

No comments: