7.3.09

Behen standardit

Wesley Elsberry huomasi pienoisen ristiriidan Michael Behen ajatusmaailmassa. Behe oli luennoimassa Pohjois Karolinassa. Siellä hän puhui tuttuun tapaan hiirenloukuista ja luonnonvalinnan riittämättömyydestä. Lopussa paljastettiin tuomari Jonesin valtava häpeätahra:

Behe testified along with some of his detractors on their respective sides during the 2005 Dover, Pa., court decision that rejected teaching intelligent design in biology classes in the school system there. To illustrate the objections to his theories, Behe showed the judge’s written opinion from the trial and pointed out that the judge had used phrases from the lawyer for the plaintiff’s briefs in his ruling.

“It wasn’t the judge’s opinion. He showed no independent thought,” Behe added. “If you want to understand this (the debate about evolution), you can’t rely on somebody else, you’ve got to look at it yourself and come to your own conclusion.”


Ei pidä luottaa toisten kirjoittamaan tekstiin vain kevyen lukuhetken kautta. Teksteihin täytyy tutustua itse.

Kuitenkin vuonna 2005 Behe itse käytti toista standardia todistaessaan samaisessa oikeudenkäynnissä. Aiheena immuunijärjestelmän evoluutio. Asianajaja tiedustelee miten hyvin Behe on tutustunut siihen.

[164]Q. And here we’ve got chapter called “Evolution.” Then we’ve got Fundamental Immunology, a chapter on the evolution of the immune system.

[165]A lot of writing, huh?

[166]A. Well, these books do seem to have the titles that you said, and I’m sure they have the chapters in them that you mentioned as well, but again I am quite skeptical, although I haven’t read them, that in fact they present detailed rigorous models for the evolution of the immune system by random mutation and natural selection.

[167]Q. You haven’t read those chapters?

[168]A. No, I haven’t.

[169]Q. You haven’t read the books that I gave you?

[170]A. No, I haven’t. I have read those papers that I presented though yesterday on the immune system.

[171]Q. And the fifty-eight articles, some yes, some no?

[172]A. Well, the nice thing about science is that often times when you read the latest articles, or a sampling of the latest articles, they certainly include earlier results. So you get up to speed pretty quickly. You don’t have to go back and read every article on a particular topic for the last fifty years or so.


Elsberry kirjoittaa Behen kaksois-standardista näin.

Micheal Behen johtopäätökset ovat arvokkaita, vaikka hänen tekemä kirjallisuustutkimus koostui tiettyjen sanojen hakemisesta joidenkin uusien papereiden seasta. Hän luotti muutaman ihmisen tekemään tutkimukseen, mutta ei vaivautunut tarkistamaan ovat he samaa mieltä hänen tulkintojen kanssa.
Mutta tuomari Jones, joka kuunteli asiantuntijoita ja itse asioihin keskittyviä ristikuulusteluja, ei ole luotettavasti tullut johtopäätöksiinsä pätevällä tavalla.

Behe, ja melkein kaikki muut Discovery Instituten jäsenet, eivät näy ymmärtävän, tai eivät voi myöntää, että tuomari käyttää "pahamaineista" proposed findings of fact and law-paperia vasta sitten, kun lakimiehet ovat esittäneet keissinsä oikeussalissa. Tuomarin johtopäätös ei perustu siihen, että se on kirjattu toisen lakimiehen kirjoittamaan ehdotelmaan. Se perustuu sille, että todistusaineisto ja lausunnot antavat perustelut sille johtopäätökselle.

6 comments:

Anonymous said...

"Behe, ja melkein kaikki muut Discovery Instituten jäsenet, eivät näy ymmärtävän, tai eivät voi myöntää, että tuomari käyttää "pahamaineista" proposed findings of fact and law-paperia vasta sitten, kun lakimiehet ovat esittäneet keissinsä oikeussalissa"

Väärin. Behe ymmärtää tämän. Mutta Behen pointti - jota Wesley quote miningillaan vääristi (viitaten lisäämillään suluillaankin väärään asiaan: Behe ei viitannut evoluutiodebattiin, vaan oikeudenkäyntiin: jos [tuomari] haluaa ymmärtää oikeudenkäynnin, hänen pitäisi kyetä itsenäiseen ajatteluun ja tekemään itse johtopäätöksiä asiassa), on seuraava:

Koska tuomio oli lähes sanasta sanaan (tuomari oli ahkerasti vaihdellut mm. ilmaisua "ID" ilmaisuun "intelligent design" - ja päinvastoin, ja joitakin sanoja ja sanajärjestyksiä, mutta vierekkäin näitä kahta dokumenttia lukemalla huomaa, että ne ovat lähes identtiset) tietyiltä osiltaan sama, kuin toisen osapuolen ehdotus, ei ole evidenssiä siitä, että tuomari Jones olisi itse ymmärtänyt juuri lainkaan koko ID & luonnontiede -kysymystä. Toki hänen pitää tehdä tuomionsa esitettyjen lausuntojen pohjalta. Behe on kyseenalaistanut kuitenkin sen, ymmärsikö Jones oikeudessa esitettyjä lausuntoja - vai päättikö hän tuomiosta asiaa itse ymmärtämättä. Lisäevidenssiä Behen skeptismiin antoi ilmeisesti se, että päätösehdotus oli kopioitu virheineen (joista näkyvin ja omituisin on ehkä kohta, jossa asianajajat olivat asiakirjaansa kirjanneet Behen suuhun lauseen, jonka oikeasti lausui vastapuolen asianajaja. Jones copy-pastasi virhettä huomaamatta kyseisen sitaatin päätökseensä. Olisi voinut olettaa tuomarin haluavan olla sen verran objektiivinen, että olisi joko muistanut, ettei Behe niin sanonut, tai edes tarkastanut toisen osapuolen väitteen. Mutta hän ei niin tehnyt. Behe on ehkä syystä harmissaan:

"At a number of points he lovingly quotes Dover trial Judge John Jones, either not recognizing or purposely ignoring the fact that Jones’ opinion was pretty much copied word for word from a document given to him by the plaintiff’s attorneys; there’s no evidence that Jones comprehended any of the expert testimony at the trial — even Miller’s own testimony. Miller even quotes the passage from “Jones”’ opinion which blatantly mischaracterized my testimony, placing in my mouth words that the plaintiff’s attorney had actually spoken. But even that has been gone over many times; if you read the newspaper and some blogs, all this is very old hat."

-JTW said...

Luulisi tämän Doverin jutun saatavan pian päätökseen. Behe itkee kun oikeudessa sanottiin ettei ID ole tiedettä.

Anonymous said...

Behe murehtii sitä, ettei oikeudessa hänen näkemystään ja perustelujaan mahdollisesti kuunneltu lainkaan, jos tuomari ei itse ollut edes ymmärtänyt, mistä ihmiset hänelle puhuivat.

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen said...

Onko sillä väliä mukaileeko lopullinen päätös kuinka paljon jotain lausuntoa vai ei? Eikä tämä riipu siitä kuinka väärässä toinen taho on. ID ei em. oikeudenkäynnissä rehellisyydellään ja avoimuudellaan juhlinut.

Jostain syystä lausunnot ja niiden joustavuus kontekstin mukaan (toisaalla "hyväksyy makroevoluution" ja "toisaalla makro on perseestä, kaatuu 50 vuoden sisällä kun on huono, tässä sitaattia Beheltä jne.") ja etenkin puheet "sananvapaudesta" tuovat mieleen kuvitteellisen Modernin NatsiPuolueen kielenkäytön

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen said...

Oikeudessa oli aiheena enemmän se, oliko ID kreationismia vai ei. Käsittääkseni esim. RC ei ole lainkaan sellainen että se ei voisi olla kreationistiargumentti puhtaasti tältä pohjalta. Muutenkin rakenne näyttää tutulta. Jopa strategia ja se mitä pidetään tärkeänä ja keskeisenä on sama, identtinen. On selvää että ID on vain liennytettyä kreationismia, joka on siitä ovela että kun ID pistetään sisään, sallitaan myös kreationismi. Eli ID on todellakin troijan hevonen: Kreationismi on yksi ID:n alatyyppi.

Lisäksi koko ID& luonnontiedepointti on irrelevantti, koska ID perustuu "naturalismin kritiikkiin". Ts: Se moittii evoluutiota siitä että se ei käytä muuta kuin naturalistista perustelua itsensä osoittamisessa. Sen mielestä pitäisi olla muitakin kikkoja. Kuitenkin pääasia: Eli saako fysikaaliseen korrelaatioon perustuvaa tutkimusta pitää tieteellisenä...

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen said...

Se, mitä oikeudessa olisi pitänyt löytyä, jotta ID olisi pelastunut olisi siis ollut sekä se, että:
1: ID ei ole kreationismia. Kytkökset tulivat kyllä selvästi esiin.
2: ID on luonnontiedettä. Sitä se ei ole ID:läistenkään mielestä. Heistä tarvitaan jotain lisää pelkän "fysikaalisen, empiirisen, tutkimuksen" lisäksi. Koska muutenhan naturalismia ei tarvitsisi kritisoida.

Syy tähän on koulun rajoitteet. Nyt tuomarilta ilmeisesti odotettaisiin mahtikäskyä sille että tiedemaailman olisi muutettava kriteeristöjään. Pohjimmiltaanhan ID on sitä, että moititaan että sitä ei hyväksytä. Tämähän ei edusta akateemista vapautta, vaan päin vastoin, tieteen autonomian vastustamista. Tuomari ei ole autonomisen ja "akateemisen vapauden" mukainen taho joka sen tieteen hyväksymän rakenteen tekee.´

Toisin sanoen ID onkin omien puheidensa vastakohta. Ei se yritä saada vapautta, vaan yrittää saada ne jotka sitä eivät hyväksy, muuttamaan mieltään erikoisin keinoin. Tästä kornein esimerkki on "tiedemaailma tekee tutkimusta joka on monen maallikon maailmankuvaa vastaan, pitäisi kannustaa muuhun". Ei voi sanoa muuta kuin "Paska ja Kärpäset".

Heti kun aletaan puhumaan maailmankuvista tutkimusten sijaan, puhutaan ihmisistä eikä asioista. Tämä siirto vihjaa vahvasti siitä että kyseessä on politiikka, ei tiede. Pitäisi puhua asioista, ei ihmisistä.

Kuitenkin voimavaroja suunnataan positiivisen ID -tutkimuksen sijasta evoluutiokritiikkiin ja siihen miten darwinismilla on olevinaan natsikytköksiä. Vaikka olisi tottakin, on tieteen kannalta irrelevanttia. Mutta pohjalla onkin uskontojen tapa. "Jos olet erimielinen olet paitsi väärässä, myös paha." Ei siinä kuuntelua haluta, vaan tahoja ärsyttää se että kaikki ei ole yksimielisiä. Ateistit ärsyttää erityisen paljon. Kuten Wedge -dokumentti näyttää. Taho joka tuottaa tälläisiä dokumentteja - kuinka avomielisiä muka voivat olla? Identtisent saman toimialueen ja firman tyypit oli Doverin oikeudessa vetoamassa mielipiteenvapauteen. Siinä kaksinaamaisuutta.