31.5.09

TJT lähti kesälomalle

Evolutionistien kauhu, Suomen VenomFangX, TJT, julisti oppitunnit päättyneeksi Sfnetin keskusteluryhmässä. Evolutionistit jäivät taas luokalleen. Samalla hän lupaili parantavansa maailmaa kerta heitolla:

En takaa, että tulen enää syksyllä aloittamaan seuraavaa kurssia, johan olen melkein 10 vuotta täällä ollut, ja näytätte vain tulevan vuosi vuodelta entistä toivottovimmiksi tapauksiksi.

Eli teoriassa tänä vuonna internetissä olisi vähemmän TJT:tä. Voimme vain toivoa.

Suomalaisten kreationistien mekka Kreationismi.fi on menettämässä momenttiaan. Kesä laittaa sivuston tavallista hitaammalle vastaustahdille. Normaalisti tuonne ilmestyy n. kaksi vastausta kuukaudessa. Ehkä he eivät vain saa kysymyksiä? Tänä vuonna on ilmestynyt vain kaksi artikkelia. Kreationismitiede ei näytä olevan kovin suuressa huudossa.

Olen kuitenkin valmis tarjoamaan pientä helpotusta kreationismista riippuvaisille ihmisille.

TJT on kreationistien ammattilainen täällä Suomessa. Kirjoitin tuon ihan kohteliaisuutena. Hän on löytänyt erilaisten selitysten joukosta parhaan ja pätevimmän selityksen vedenpaisumusgeologiaa vaivaavaan ongelmaan.

Vedenpaisumus ja fossiilien järjestys


Geologinen aineisto tuottaa ongelmia kreationisteille. Kerrostumista voidaan nähdä ns. ekologista lokeroitumista, jossa tietyt eliöt ovat joskus eläneet tietyissä ympäristöissä. Maan sisällä on muinaista metsää, tai suota, tai rantaa, tai järven pohjaa tai meren pohjaa. Kerrostumien järjestystä on yritetty oikea kreationistien parissa mm. hydrologisella järjestyksellä, eli tietyn kokoiset eliöt jäävät jumiin tiettyyn syvyyteen kun tulvaveden riehuivat. Mutta esim. dinosauruksia on pienestä kanankokoisesta aina kiertuebussin kokoiseen järkäleeseen. Kuitenkin dinot ovat jääneet vain tiettyihin kerrostumiin. Hydrodynaamista selitystä on yhdistelty ekologiseen järjestykseen, eli tulvavesien noustessa ensin hautautuivat kalat, sitten rannalla ja rämeiköissä elävät olennot, sitten tasangot ja viimeisinä vuorilla asuvat ja sinne paenneet eliöt. Mutta tässäkin luonnon monimutkaisuus potkaiseet faktapohjaisesti kreationistia herkkään kohtaan. Pelkästään dinosaurukset ovat monimuotoisuudeltaan ristiriidassa tämän selityksen kanssa. Niissä oli ruumiinrakenteeltaan samanlaisia olioita kuin vuorilla asuvissa nisäkkäissä, mutta kuitenkin ne ovat jääneet tiettyihin kerrostumiin. Ekologiset vyöhykkeet ovat lisäksi päällekkäin. Tämä tarkoittaisi että lajit ovat vaeltaneet ristiin rastiin kesken vedenpaisumuksen.

Kristityt geologit hylkäsivät tulvageologian ennen Darwinin syntyä.

Niin tai näin, mutta kreationistien selitys ei toimi. Kunnes altistumme Roy D. Holtin selitykselle, josta kirjoittaa kreationisti Humphreys:

Reversing land and sea

Another big idea dominated his creationist intellectual life, but few have heard of it. That was the thought that, somehow, sea and land reversed their roles during the Genesis Flood. Before the Flood, the continents we now stand on would have been the floors of shallow seas. The dry land of Genesis 1:9 would have been elsewhere.

To develop that concept, Roy suggested that the created pre-Flood continents consisted of less-dense material (such as lime, gravel, sand and dirt) than the granites of today’s continents. The Genesis Flood would then have swept those lighter materials, mixed with land plants and animals, into the lower-altitude seas.

First, mud from the land would bury seafloor life, such as the shellfish fossils we find in Cambrian strata. Then it would catch and bury more mobile sea life, such as the fish we find mainly in Devonian strata. Next, we would have shoreline plants and small reptiles (Carboniferous strata), followed by low-altitude swamp-dwelling animals such as the dinosaurs (Mesozoic strata). Finally, there would be larger mammals and plants from the interior of the pre-Flood continents, high plains and mountains, depositing the Cenozoic (Cainozoic) strata atop the others. Then the present continents would rise up out of the world ocean. The waters running off would erode much of the Cenozoic strata, grinding up the larger fossils and dumping the mud into our present ocean basins.

This simple picture explains the fossil order (mainly of ecological zones) more satisfyingly than any other creationist Flood model I know of. In particular, it explains how the delicate fossils of the Cambrian, such as crinoids, could be buried in place without the rough transportation that might have destroyed them. It also explains another difficult pair of puzzles: where most of the sedimentary material came from, and why most of it is piled on the continents instead of elsewhere.


Lainaus löytyy TJT:n kotisivulta. Olen melko varma, että hän suosii juuri tätä selitystä fossiilijärjestyksen ongelmaan. Sinällään harmi, että Roy kuolla kupsahti ennen hypoteesin viimeistelyä. Siksi emme voi olla varmoja miten hän vastaisi kritiikkiin.

1) Miksi Roy postuloi dinosaurukset vain suohon ja nisäkkäät tasangoille tai sitä korkeammalle? Se on nisäkäskeskeistä hirmuliskojen syrjintää, jota voimme odottaa nisäkkäiltä. Roy oli nisäkäs, MOT. Dinot elivät merissä, järvissä, suolla, maalla, ilmassa ja varmasti myös vuorilla.

2) Royn hypoteesissa valtavat maamassat lähtevät liikkeelle ennen vedenpaisumusta olevilta mantereilta meriin. Meret nousevat, joten ne liukuvat sieltä takaisin vanhoille mantereille, jotka ovat nykyisiä merien pohjia. Fossiloitumista tapahtui valtavasti horisontaalisesti. Sekoitusta tapahtui ristiin rastiin. Miten tämä sopii havaittuihin päällekkäisiin ekologisiin vyöhykkeisiin? Roy yritti selittää ekologisten vyöhykkeiden ongelmaa, mutta ei kuitenkaan kerro miten ne muodostuivat päällekkäin. Ekologiset vyöhykkeet olivat vierekkäin ennen vedenpaisumusta.

3) Merien pohjissa elävät eläimet ovat oma ongelmansa. Jos merien ja mannerten järjestys vaihtui vedenpaisumuksessa, ja Royn selitystä on avain mm. kambrikauden merifossiilien säilymiseen, niin miksi merien pohjissa eläneet eläimet eivät olekaan samoissa kerroksissa? Tulvageologiassa ei ollut mitään kambrikautta tai muitakaan miljoonia vuosia kestänyttä historiaa. Merien eläimet ja kasvit elivät samaan aikaan. Royn selitys ratkaisisi miten herkät eläimet säilyivät ja fossiloituivat, eikä mikään kuljetus tuhonnut niitä. Mutta miksi muinainen merenpohja sattui olemaan ilman ns. modernia merielämää? Miksi kambrikauden kerrostumissa ei ole yhtäkään merinisäkästä, -matelijaa tai edes piilevää?

No comments: