11.8.07

TJT vastaa

Kysyin TJT:ltä mikä oikein oli se virhe, joka korjattiin Kreationismi.fi:n Punktualismisivulta. Tässä vastaus:

"No se, jonka havaitsemiseen teikäläisiltä meni lähes viisi vuotta.
Peltosen sivulla
http://www.netikka.net/mpeltonen/evoteor2.htm
on alareunassa päiväys 30.9.02, ja se yhdistyksen sivuhan on suora kopio
tuosta Peltosen tekstistä (kopioitu tietysti hänen luvallaan). Ja se
Peltosen varsinainen virhe siis, että häneltä ilmeisesti meni
punktualismi ja saltationismi hieman sekaisin, alkuperäisessä
versiossahan hän kirjoitti että ei ole välimuotoja, eli siis epäsuorasti
viittasi siihen teikäläisten "liskon munasta kuoriutui lintu" ideaanne.
Kun taas puntualismin mukaan välimuotoja toki oli, eihän tasatilanteesta
A olisi muuten päästy tasatilanteeseen B niiden tuhansien tai jopa
satojen tuhansien vuosien aikana (jonka teikäläiset luokittelevat
lyhyeksi ajanjaksoksi). Lisäksi alkuperäisessä versiossa Peltonen
väitti, että punktualismi olisi evoteorian vastakohta, kun oikeasti
puntualismi on lähinnä gradualismin kilpailija, ja kumpikin (grad. ja
punkt.) mahtuvat (teikäläisten mielestä) evoluutioteoriaan eli eivät ole
sen kanssa mitenkään ristiriidassa.

Uudessa versiossa on siis korjattu välimuotojen puute fossiilien
puutteeksi ja punktualismin vastakohdaksi gradualismi koko evoteorian
asemesta. Ja lisäksi laitettu sitaatti teikäläisten hyväksymästä
Wikipediasta."

Muutokset ovat askel oikeaan suuntaan. Tästä suuri kiitos niille kreationisteille, jotka vaivautuvat korjaamaan virheitä. Tosin uudessa versiossa on vielä toivomisen varaa. Mm. tämä kohta on erittäin outo:

"Sen mukaan evoluutio on tapahtunut jaksottain niin lyhyiden ajanjaksojen kuluessa, ettei välimuodoista ole jäänyt mitään jälkiä fossiiliaineistoon."

Niinkö? Miksi sitten Gould ja Elderedge laittoivat fossiilisten välimuotojen sarjoja teksteihinsä? Gouldin The Structure of Evolutionary Theory-kirjassa (löytyy hyllystäni) on myös kaavioita välimuotofossiileista, joiden avulla Gould hahmottaa miten punktualistinen lajiutuminen toimii.

1 comment:

Anonymous said...

Punktualismi on "lähinnä" gradualismin kilpailija? Myös punktualismi nojaa gradualismin. Punktualismi on melko jatkuvan ja tasaisen morfologisen muutoksen kilpailija, ei gradualismin. Punktualismin mukaan populaatiot viettävät pääosan ajastaan morfologisessa staasiksessa, tasapainossa ympäristön valintapaineiden kanssa, jolloin ne muuttuvat korkeintaan hyvin hitaasti.

Molekyylitasolla evoluutio kuitenkin keskimäärin jatkuu myös staasiksessa, sillä valtaosa DNA:sta ei ole sekvenssikriittistä eikä morfologisesti merkitsevää. Mikäli morfologinen staasis epäsuosii geeniduplikaatioita, tämä voi kylläkin merkittävästi hidastaa myös molekyylitason evoluutiota: geeniduplikaatiossa syntyy monistuvien intronien kautta uutta "neutraalia" DNA:ta yhtä paljon kuin syntyisi kymmenissä tuhansissa pistemäisissä insertioissa.

Punktualismin mukaan morfologinen muutos tapahtuu pääosin nopeissa jaksoissa, joissa populaatio siirtyy tasapainotilasta toiseen, usein lajiutuen samalla kahdeksi eri populaatioksi. Mutta muutoksen "nopeus" on suhteellista: edelleenkin kyse on gradualistisesta muutoksesta. Punktualismi yrittääkin selittää kaksi eri ilmiötä: 1. välimuotojen puutteen lajitasolla (mutta ei esim. heimotasolla) ja 2. morfologisen muutoksen keskimääräisen hitauden historiassa, joka näyttäisi olevan vähintään lievässä ristiriidassa verrattuna moniin nykyään mitattuihin (yllättävän suuriin) muutosnopeuksiin.